Slibontwatering

Er bestaan diverse soorten afvalwaterstromen die, afhankelijk van de herkomst allemaal een eigen specifieke verontreinigingsamenstelling hebben. De meest bekende is

Reinigen AT’s en GT’s

In de loop van de tijd verzameld zicht er vervuiling op bodems van beluchtingstank en gistingtanks. Periodiek moeten dit sediment

Decanter onderhoud

Een van de services die door Service in Separation wordt geleverd is het onderhouden en reviseren van decanter rotatings. Totaal

TRI’s

Een andere service die wij aanbieden zijn mobiele roostergoedverwijderingssystemen voor het influent reinigen van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bekijk nu de mogelijkheden of

Service in Separation

Met mobiele apparatuur worden door Service in Separation tijdelijke oplossingen gerealiseerd op waterzuiveringsinstallaties. Zowel bij industriële klanten als op rioolwaterzuiveringinstallaties.

Machines voor roostergoedverwijdering, influentscreening, tijdelijke beluchting,  slibindikken, slibontwatering, chemicaliën doseersystemen, slibkoektransportvijzels en -banden, en andere mobiele voorzieningen.

Ons werkgebied

Werkgebied_Servis

Het werkgebied van Service in Separation is hoofdzakelijk in de Benelux, maar ook Duitsland, Noord Frankrijk en Engeland horen tot de geografische gebied waarin er oplossingen worden geleverd.

SCHRIJF U IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van Service in Separation, meldingen van innovaties en vernieuwingen, meld u dan vrijblijvend aan voor onze 3-maandelijkse digitale nieuwsbrief.