Scheidingsinstallaties

Voor het scheiden van anorganische fracties.Voor het verwerken van baggerspecie, mobiele (kolen)wasinstallaties, bodemas-opwerking en andere natte materialen.