Project Description

Voor het verwijderen van sedimenten uit beluchtingtanks en gistingtanks Service in Separation de totale project uitvoering voor haar rekening nemen.Van het eventueel leegpompen van de AT om daarna de bodem schoon te maken en de vrijkomende fracties bij een vergunde verwerker te ontdoen. Maar Service in Separation heeft ook mogelijkheden om het verzamelde sediment van de bodem te verwijderen, waarbij de beluchting in bedrijf kan blijven. Het vrijkomende sediment wordt vervolgens met een mobiele scheidingsinstallatie gescheiden en ontwaterd om de afvoer kosten te minimaliseren.