Service in Separation: Dienstverlener met complete oplossingen voor afvalwaterzuiveringen.

Tijdelijke voorzieningen voor afvalwaterzuivering

Met mobiele machines en apparatuur levert Service in Separation complete oplossingen voor tijdelijke problemen op waterzuiveringen.

Beluchtingsinstallatie in een tijdelijke beluchtingstank van een RWZI.

Met mobiele apparatuur kan er in probleem situaties snel en adequaat worden gereageerd, waardoor processen snel en efficiënt terug kunnen worden hervat.

Reinigen bodem van AT's en gistingtanks

Voor het verwijderen van sedimenten uit beluchtingtanks en gistingtanks Service in Separation de totale project uitvoering voor haar rekening nemen.

Van het eventueel leegpompen van de AT om daarna de bodem schoon te maken en de vrijkomende fracties bij een vergunde verwerker te ontdoen.

Maar Service in Separation heeft ook mogelijkheden om het verzamelde sediment van de bodem te verwijderen, waarbij de beluchting in bedrijf kan blijven.

Het vrijkomende sediment wordt vervolgens met een mobiele scheidingsinstallatie gescheiden en ontwaterd om de afvoer kosten te minimaliseren.