Servis heeft diverse maten zeefbandpersen in haar machinepark, waardoor de juiste capaciteit kan worden ingezet bij uitvoering van gevraagde werkzaamheden. De zeefbandpersen zijn opgebouwd als mobiele installaties in trailers en semi-mobiele skid-units. Alle installaties zijn opgebouwd met eigen pompen en polymeeraanmaak- en doseerinstallatie. Doordat de installaties zo compleet zijn opgebouwd, zijn ze snel en adequaat inzetbaar. Een voordeel van zeefbandpersen ten opzichte van andere slibontwateringstechnieken zijn het lage polymeerverbruik en de lage energieconsumptie.  Onze zeefbandpersen zijn van het merk Bellmer en robuust en industrieel uitgerust.

De werking van een zeefbandpers

Tijdens de werking van een zeefbandpers wordt het slib tussen twee parallelle zeefdoekenzeefbandpers geleid, waardoor het vrij water uit het slib wordt geperst en door de doeken filtreert. In het eerste gedeelte van de zeefbandpers, de zogenaamde voorontwateringszone, wordt zoveel mogelijk water uit het slib afgescheiden middels gravitaire filtratie. Hierdoor dikt het slib behoorlijk in tot een pasteuse massa.

Dit ingedikte materiaal wordt in de daaropvolgende zone tussen twee banden gebracht waarbij er door deze banden langs drukrollen te leiden, de druk op het slib geleidelijk wordt verhoogd. De diameter van de drukrollen wordt kleiner in het verloop van de laatste zone, de zogenaamde perszone. Door het de druk op te voeren door gebruik kleinere diameters van de persrollen wordt er maximaal water uit het slib geperst. Naast drukkrachten worden er ook wrijvingskrachten uitgeoefend op het slib, die evenals de drukkrachten toenemen bij afname van de drukroldiameter.

Onze service bij inzet van een zeefbandpers

Onze oplossingen worden uitgevoerd inclusief onze uitgebreide service, waarbij ontzorging voor de klant centraal staat. Wij, als dienstverlenende onderneming, gaan klantgericht te werk, om op deze manier zo goed mogelijk aan de eisen van de klant te voldoen.

Zeefband voor slibontwatering huren

Wij bieden mogelijkheden om installaties te huren, te leasen of volledig bemand in te zetten. Hierbij kan worden gekozen voor de best beschikbare ontwateringstechniek die het meeste geschikt is voor uw project. Zowel technische en operationele ondersteuning bij de installatie als technologische ondersteuning in het proces zijn bij onze service inbegrepen.

Zeefbandpers nodig?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag!