Reinigen AT’s en GT’s

In de loop van de tijd verzameld zicht er vervuiling op bodems van beluchtingstank en gistingtanks. Periodiek moeten dit sediment worden verwijderd omdat de functionaliteit van het proces in gevaar dreigt te komen. Dit verzamelde sediment heeft over het algemeen hoog zandgehalte en (met name op rioolwaterzuiveringen) wordt er grove vervuiling in aangetroffen. Middels innovatieve, op afstand te besturen, verwijderingstechnieken kan dit sediment door Service in Separation van de bodem worden gehaald en gescheiden in verschillende fracties. Het afgescheiden grove materiaal zal in de meeste gevallen als afval moeten worden verwerkt, maar de vrijkomende zandfractie kan worden hergebruikt als bouwstof. Het vrijkomende slib wordt terug naar de zuivering gebracht en door het normale proces behandeld. Met name in de minimale afvoer van fracties, ten opzichte van de verwijderde hoeveelheid sediment, laat zien dat deze methode zowel operationeel als financieel zeer interessant is.